0 Comments
Viewing single post of blog Barometer/Baromedr

light sensor

light reaction

synhwyrydd golau

ymateb i’r golau

this was painted after reading that light pollution is one of the main reasons for recently dramatic decline in insect life, including moths curiously..

cafodd hwn ei beintio ar ôl darllen mai llygredd golau yw un o’r prif resymau am y dirywiad dramatig yn ddiweddar yn niferoedd pryfed, gan gynnwys gwyfynod, yn rhyfedd iawn..


0 Comments