One

Elena Thomas, ‘One’, Textile scraps, August 2013.