Zane Zelmene, The Spacious Present, 2018. Credit: Charlotte Jopling