Källör, Östhammer, August – September 2019

Photo: Stuart Mayes, 2019