Revolution per minute

Anna Nyberg, ‘Revolution per minute’.
Photo: Konstforeningen FFV..