Venue
BayArt
Date
Friday, May 23, 2014
Address
54b/c Bute St Cardiff Bay Cardiff CF10 5AF
Location
Wales

A gendered perspective? Helen Sear will lead a pre-preview “In conversation” at 3.45pm with artists Magali Nougarède and Sarah Taylor. Everyone welcome to reserve a free place please follow this link

https://www.eventbrite.co.uk/e/labour-exchange-a-g…

“Labour Exchange” was initially developed with Helen Sear who noticed the crossover and similarities in Magali Nougarède and Sarah Taylor’s practices. The first version of this show is exhibited at Bay Art. Helen Sear is Reader in Photography and Fine Art Practice at the University of South Wales her work an expanded photographic practice that examines the image as material, its relationship with both painting and sculpture and an exploration of a territory which could be related to the feminine.

Persbectif yn seiliedig ar rywedd? Bydd Helen Sear yn arwain rhagolwg “Sgyrsiol” am 3.45pm gyda’r artistiaid Magali Nougarède a Sarah Taylor. Croeso i bawb. Yn wreiddiol, datblygwyd “Labour Exchange” gan Helen Sear a wnaeth sylwi ar y trosglwyddiad a’r tebygrwydd yng ngwaith Magali Nougarède a Sarah Taylor. Mae fersiwn gyntaf y sioe hon yn cael ei harddangos yn Bay Art. Mae Helen Sear yn Ymchwilydd mewn Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain ym Mhrifysgol De Cymru ac mae ei gwaith ffotograffiaeth eang yn archwilio delwedd fel deunydd, ei pherthynas gyda phaentio a cherflunio ac yn archwiliad tiriogaeth y gellid ei chysylltu â phethau benywaidd.