Pat on Seaton Carew beach

‘Pat on Seaton Carew beach’. Courtesy: john beckenkrager.