Do little

Rikard Fahraeus, ‘Do little’.
Photo: Konstforeningen FFV.