Venue
Mission Gallery
Starts
Saturday, November 18, 2017
Ends
Sunday, December 31, 2017
Address
Gloucester Place Maritime Quarter Swansea SA1 1TY
Location
Wales
Organiser
Mission Gallery

Mine. Yours. Ours. Theirs.
Fy un i. Dy un di. Ein un ni. Eu un nhw.

Cloth has memories entwined within threads. Whether worn or sat upon, they change, age, become unique. They are quiet heirlooms to be passed on from mother to daughter, father to son, parents to children. It is a medium which entices from the start right through to the end. They are lived in.
Featuring selected handmade textile crafts from the local and surrounding areas within Wales and beyond, we are giving recognition to and hold high admiration for the hard work and quality that goes into each handmade product.
The exhibition will feature Sian O’Doherty, Katie Victoria Davies, Llio James, Swag and Tassel and many more.

Mae gan ddefnydd atgofion o fewn ei edau. Wrth ei wisgo neu eistedd ar, mae’n newid, heneiddio, yn dod yn unigryw. Trysor tawel i’w basio o fam i ferch, tad i fab, rhieni i blant. Cyfrwng sydd yn hudo o’r dechrau hyd y diwedd. Wedi eu caru.

Yn cynnwys crefftau dethol tecstil llaw o ardaloedd lleol a chyfagos yng Nghymru ac ymhellach, rydym ni’n rhoi adnabyddiaeth i ac yn edmygu’r gwaith caled a’r ansawdd sydd yn mynd i mewn i bob cynnyrch a wneir â llaw.
Bydd yr arddangosfa yn cynnwys Sian O’Doherty, Katie Victoria Davies, Llio James, Swag and Tassel a llawer mwy.