Project work - a-n The Artists Information Company

Job Project work

Ymarferwyr Creadigol – Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rydym yn chwilio am ddau ymarferwyr creadigol i weithio gyda 20 o ddisgyblion o flynyddoedd 3-4 ar brosiect i ddatblygu sgiliau llythrennedd yn benodol ar lafarer mwyn hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith fyw. Bydd y prosiect yn seiliedig ar y thema BWYD.

Job Project work

Creative Agent – Lead Creative School Scheme

We are seeking two creative practitioners to work with 20 pupils from years 3 – 4 on a project to develop oral literacy skills and promote Welsh as a living language. The project will be based around the theme of FOOD.

Job Project work

Call for Creative Practitioners: LCS Project, Ysgol Glan-y-Môr

We’re inviting applications from Creative Practitioners (individuals / partnerships / studios / organisations) to work with a group of up to 15 Year 8 pupils (girls & boys, aged 12-13 at Key Stage 3) around the theme of Global Citizenship to develop pupils’ key skills.