Stripes

Elena Thomas, ‘Stripes’, Textile scraps, August 2013.