2002 to present

Miltos Manetas, ‘2002 to present’, oil on canvas. Courtesy: the artist.