View of Samara Scott: Silks, 2015. Photo: Stuart Whipps