Arseniy Neskhodimov, Self-Portrait in Hotel Rauf. Credit: Arseniy Neskhodimov