Venue
Carmarthen School of Art
Starts
Thursday, November 26, 2020
Ends
Friday, November 27, 2020
Address
Carmarthen School of Art Jobs Well Campus, Jobs Well Road
Location
Wales
Organiser
Lisa Evans

Join us for our annual Festival of Fire & Light 2020 from the comfort of your home.
The Sculpture Department are hosting a production iron pour followed by an evening performance around the theme of “stay at home” for this year’s Festival.
Due to COVID restrictions we will be live streaming throughout the day and for the evening performance through the Carmarthen School of Art Facebook page.
//
Ymunwch â ni ar gyfer ein Gŵyl Tân a Golau 2020 flynyddol o gysur eich cartref. Mae’r Adran Cerfluniau yn cynnal tywallt haearn cynhyrchu ac yna perfformiad gyda’r nos o amgylch y thema “aros gartref” ar gyfer yr Ŵyl eleni.
Oherwydd cyfyngiadau COVID byddwn yn ffrydio’n fyw trwy gydol y dydd ac ar gyfer y perfformiad gyda’r nos trwy dudalen Facebook Ysgol Gelf Caerfyrddin.